Agencija za prevajanje

Alkemist je visoko odzivna agencija za prevajanje, ki že vrsto let skrbi za kakovostne prevajalske usluge mnogih informacijskih, marketinških, tehničnih, finančnih ter drugih organizacij in podjetij. Z naročniki si prizadevamo graditi dolgoročne partnerske odnose ter v vsakem trenutku nastopati kot celostni ponudnik prevajalskih storitev, naj gre za organizacijo tolmačenja, prevod besedila ali sodni prevod. S tem želimo vašemu podjetju ali organizaciji omogočiti brezskrben in nemoten vstop na tuje tržišče.

Prednosti prevajalske agencije Alkemist se kažejo v skrbi za naročnikove potrebe v času, ko se pripravlja prevod besedila, kot tudi po zaključenem procesu, ter v zagotavljanju kakovostnih jezikovnih uslug. Našim naročnikom želimo venomer omogočiti največ, zato v prevajalske projekte vključujemo prevajalce in strokovnjake iz vsega sveta. Na ta način lahko prevod besedila vselej prilagodimo kulturnemu okolju, kateremu je besedilo namenjeno. V kolikor se kot naročnik želite pojaviti na  kitajskem, arabskem, ruskem ali katerem koli drugem tujem tržišču, vam agencija za prevajanje Alkemist priskrbi najprimernejšega naravnega govorca, izobraženega prevajalca, ki se ponaša z odličnim poznavanjem vašega področja prevajanja. 577 prevajalcev prevajalske agencije Alkemist domuje v 81 državah sveta ter vsak hip skrbi za izpeljavo najrazličnejših prevajalskih projektov.
 

 

Agencija za prevajanje skrbi za brezhibne prevode

 
Prevod besedila, ki ga pripravimo v katerega koli izmed 110 svetovnih jezikov, je zaradi kontrole kakovosti vselej deležen trikratnega pregleda. Prevajalec, ki besedilo prevede, je izobraženi jezikoslovec in naravni govorec ciljnega jezika. Slednji poskrbi za to, da je prevedeno besedilo prilagojeno ciljnim javnostim, pripravljen prevod pa nato posreduje lektorju, ki ga dodatno pregleda. Kot zadnji prevod z izvirnikom uskladi še redaktor prevajalske agencije Alkemist. S tovrstnim kontrolnim sistemom ob podpori prevajalskih orodij zagotavljamo hitre in visokokakovostne prevode.
 

 

Prevod besedila korigira vodja projektov

 
Da prevode prejmete v dogovorjenem roku, naša agencija za prevajanje združuje ekipo izredno fleksibilnih projektnih vodij. Vodja projektov je oseba, ki koordinira prevajalski proces in s svojimi kompetencami skrbi, da so morebitne nejasnosti tekom prevajanja in po njem pravočasno razjasnjene. Pristojna je za izbiro primernega prevajalca, v primeru obsežnejših projektov z zelo kratkim rokom pa koordinira tudi večjo ekipo prevajalcev ter poskrbi za usklajen prevod besedila. Prevajalska agencija vam s tem zagotavlja, da je oddani prevod, ki vam ga vodja projektov izroči, strokoven, kakovosten in povsem skladen z izvirnikom.
 
Potrebujete prevod? Alkemist, agencija za prevajanje in tolmačenje vam je za naročila ali morebitna vprašanja na voljo na spletnem poštnem naslovu info@alkemist.si ali na brezplačni telefonski številki 080 777 777.