Ameriško in britansko prevajanje angleščine

Najbrž se vsi dobro zavedamo pomena angleščine v današnjem globalnem svetu. Kar 80% vseh vsebin, ki jih lahko vsak dan nemoteno prebiramo na svetovnem  spletu, je ustvarjenih v angleščini, jeziku, ki ga govori in piše približno milijarda zemljanov. Toda ob tem se je potrebno zavedati, da je jezik živ organizem, ki se nenehno spreminja. Tako se tudi angleščina, ki jo govorijo v Veliki Britaniji, razlikuje od tiste, ki jo uporabljajo v ZDA. Vsaka izmed omenjenih jezikovnih inačic prinaša svoje specifično besedišče, besedotvorje in jezikovna pravila. Prevajanje angleščine je zato potrebno prilagoditi okolju – državi ali trgu -, v katerem želimo besedilo uporabljati. Prevajalec, ki pripravlja angleški prevod, mora tako dobro poznati njegove jezikovne značilnosti ter namena uporabe prevoda, saj je hkratna raba ameriške in britanske različice angleščine nedopustna. 

Oglejmo nekaj pomembnih razlik med britansko in ameriško angleščino:

– zapis datuma
Britanski in ameriški zapis datuma se med seboj ločita po ubranem vrstnem redu. V britanski angleščini tako najprej zapišemo dan, nato mesec in leto, ameriška različica pa teži k zapisu po sledečem vrstnem redu: mesec -> dan -> leto. Prav tako je pri ameriškem zapisu datuma potrebno letnico ločiti z vejico, slednje pa britanski zapis datuma ne pozna.
 
Primer:
 
11 June 2013 -> britanska različica
June 11, 2013 -> ameriška različica 
 
– različno besedišče
 
Britanska in ameriška angleščina poznata tudi različno izrazoslovje. V spodnji tabeli smo zbrali nekaj primerov, ki jih za pravilno prevajanje angleščine velja upoštevati.
 
 
Slovenščina  Angleščina (VB)   Angleščina (ZDA) 
počitnice holiday vacation
gorivo petrol gas
parkirišče car park parking lot
podzemna železnica  underground subway
avtocesta motorway highway
piškot biscuit cookie
nogomet football soccer
mobilni telefon mobile phone cell phone
jesen autumn fall