Kako se pripraviti na prevajanje? (3.del)
Pri naročilu prevoda lahko naletimo na številna vprašanja prevajalca ali koordinatorja projektov, zato je priporočljivo, da za hitro, kakovostno in učinkovito prevajanje ponudimo čim več informacij, ki zadevajo naše besedilo, s katerimi lahko olajšamo prevajalčevo delo. Razumeti moramo, da želijo tudi sami kar najbolje spoznati namen besedila ter se s tem izogniti morebitnim nesporazumom. Tako lahko pri naročilu prevoda ponudimo spodnje informacije:
V kateri državi bo prevod uporabljen?
 
Govorjenje in pisanje določenega jezika se lahko od države do države razlikuje, saj so jeziki močno kulturno pogojeni. Določeni izrazi so lahko specifični zgolj za določeno kulturno območje, četudi gre za rabo istega jezika. Tako moramo pri naročilu prevajanja angleščine, portugalščine (ipd.) navesti, v kateri državi želimo z njim nagovarjati naše ciljne javnosti. Mora biti angleški prevod v britanski ali ameriški angleščini? Je portugalščina namenjena občinstvu na Portugalskem ali v Braziliji?
S kakšnim namenom naročam prevajanje?
 
Prevajanje za spletne strani se z upoštevanjem izbora ključnih besed za spletne iskalnike razlikuje od priprave besedil za brošure, kataloge ali prevodov dokumentacije. Vsak način prevajanja nosi specifične zakonitosti, zato bo vaša informacija o namenu prevajanja prevajalcu omogočila natančen prenos besedila v ciljni jezik, ki bo prilagojen vaši ciljni javnosti tako po slogu, kot strukturi.
Ali besedilo dopušča kreativno svobodo?
 
Prevajanje pogodb je lahko nekoliko bolj linearno opravilo, ki  od prevajalca ne zahteva tolikšne jezikovne kreativnosti, toda kaj, ko želimo prevesti marketinška besedila ali slogane? Le-ta pri dobesednem prenosu v tuj jezik najpogosteje ne obrodijo najboljših rezultatov. Dober prevajalec marketinških besedil lahko sporočilo povsem prilagodi novemu okolju ter si dovoli vsebinski poseg v izvirno besedilo. Slednje je odvisno od tega, koliko kreativne svobode smo prevajalcu pripravljeni dopustiti, zato moramo pri naročilu prevoda marketinških besedil slednje jasno oznaniti.
 
Za kakšno obliko prevoda gre?
 
Potrebujemo prevod certifikata, rojstnega lista, dokumentov, potrdil, izpiskov iz sodnih registrov? Želimo prevod uporabljati na uradih doma in po svetu? V tem primeru moramo naročiti sodni prevod, ki se od navadnega razlikuje po tem, da ga opravi sodni tolmač t.j. prevajalec, ki je opravil ustrezne izpite ter zaprisegel na ministrstvu za pravosodje. Sodni prevod se razlikuje tudi po svoji obliki, saj je skupaj z žigom in vrvico zvezan z originalnim dokumentom oziroma njegovo overjeno ali navadno kopijo, kot tudi potrdilom sodnega tolmača, s čimer potrjuje istovetnost prevoda.