Prevajalskemu podjetju predčasno predstavite vaše zahteve

Prevajalski projekti so si med seboj zelo različni. Tako različni, da se še strokovnjaki od časa do časa sprašujejo ali obstaja univerzalen nasvet, ki bi veljal za vse prevajalske projekte. Ob vsakem prevajalskem projektu je zatorej ključnega pomena vnaprejšnji dogovor med naročnikom in izvajalcem projekta glede zahtev, ki jih je potrebno upoštevati med procesom prevajanja. Slednji je veliko bolj pomemben, kot si domišljamo. Predstavlja namreč osnovo za definicijo univerzalnega načela v prevajalskem poklicu

»Kakovost prevoda prestavlja stopnjo do katere so upoštevane predhodno dogovorjene zahteve  naročnika.«

Enostavno, vendar resnično. Če ne vemo kaj želimo od prevoda oziroma kaj želimo z njim doseči ali če ta navodila niso posredovana osebi, ki bo dejansko opravljala delo oz. jih le ta ne razume, po vsej verjetnosti ne boste zadovoljni s prevodom.

Popravljanje slabega prevoda pomeni dodaten čas in denar. Še več – pomeni krpanje vaše podobe in slovesa, če ste zaradi malomarnosti bralca užalili  ali ga celo ogrozili. 

Evropski proizvajalec leč je izdal angleško različico letnega poročila, v barvah, s tipkarsko napako na naslovnici: »Optical Products Worlwide«. Naročnik in izvajalec sta bila prepričana, da je lekturo opravil drugi. Ovitek letnega poročila so morali seveda ponovno natisniti, kar je zelo povečalo stroške izdaje poročila, ter sorazmerno zmanjšalo honorar izvajalca.

10 osnovnih zahtev

Vnaprej določene zahteve zato niso slaba stvar, a kako specifikacijo slednjih čim hitreje predstaviti, jih pripraviti tako, da bodo jasni vsem, ki bodo sodelovali v prevajalskem procesu? 

Sledite osnovnim zahtevam, ki jih navajamo spodaj: 

– ciljna publika

– namen prevoda

– rok 

– cena

– zvrst besedila

– izvirni jezik, morebitne regionalne zahteve

– format izvirnika

– obseg (št. avtorskih strani)

– ciljni jezik, morebitne regionalne zahteve

– prevajalski proces: prevod, dvojezični pregled, lektura, končni pregled, oddaja 

 

S pomočjo zahtev do rezultata, na katerega lahko vplivamo

Navedene zahteve vam bodo pomagale vplivati na kakovost vaših prevodov. Z njihovo pomočjo bomo vsi – naročniki, vodje projektov in posamezni prevajalci – govorili isti jezik.