Prevajanje z naravnimi govorci

 

Prevajanje z naravnimi govorci odpira okno v svet

 
V času, ko zaradi globalizacije spremljamo bliskovito enotenje sveta, ki postaja nekakšna globalna vas, je hiter in zanesljiv pretok informacij bistvenega pomena. Vse večje veljave so zato deležni prevajalci, ki skrbijo za uspešno premagovanje jezikovnih ovir in s procesom prevajanja spodbujajo vsakodnevno svetovno komunikacijo. A s hitrostjo je pogojena tudi kakovost, zato še zdaleč ni nepomembno, kako boste nagovarjali ciljne javnosti. Sporočila, ki jih pošiljate v svet, sestavljajo vašo globalno sliko, na prejemnikih sporočil puščajo vtise, zato je njihovo prevajanje oziroma njihov natančen in brezhiben prenos v tuj jezik izrednega pomena.
 
 

Zakaj si je priporočljivo zagotoviti prevajanje z naravnimi govorci?

 

Naravni govorec imenujemo izobraženega prevajalca, ki prevaja v svoj materni jezik, v jezik, s katerim je odraščal in ga uporabljal v okolju. Naravnega govorca odlikuje odlično poznavanje kulturnih značilnosti in njihovih jezikovnih specifik. Tako lahko enovito združuje strokovno podkovanost iz področja prevajanja, okoljske specifičnosti, kot tudi poglobljeno jezikovno znanje. S svojo podkovanostjo lahko igra odločilno vlogo pri rabi najprimernejših terminov, saj jih zna kontekstualizirati glede na zastavljene cilje ter namembnost besedil. Prevajanje z naravnimi govorci zagotavlja rabo ustreznih metafor, idiomov in figur, značilnih za posamičen jezik, ki so tesno povezane s poglobljenim jezikovnim znanjem in jih običajni jezikoslovci lahko sprevidijo. Naravni govorci s tem zagotavljajo, da bo prevajanje besedila potekalo nemoteno in bo opravljeno kakovostno, brezhibno ter v skladu z izvirnikom.