Umlaut v poslovni komunikaciji

Priimki germanskega izvora, ki vsebujejo nemške preglase oziroma umlaute, so zelo pogosti tudi pri nas. Takšnim črkam je v digitalni dobi težko slediti ali priklicati na zaslon, v elektronski komunikaciji pa lahko kaj hitro tvegamo, da se naslovniku črka ne bo pravilno izpisala ali bo sporočilo celo za vedno izgubljeno.  Slovenski pravopis veli, da v takšnih primerih črke ü, ö, ä in ß zamenjujemo z ue, oe, ae in ss. München, Köln, Händel, Gauß tako postanejo Muenchen, Koeln, Haendel, Gauss. 

V primeru, ko nismo prepričani, ali bo priimek pravilno izpisan tudi na ekranu prejemnika sporočila, je umlaute najbolj priporočljivo zapisovati na način, kot ga navaja pravopis. Nußbaum postane Nussbaum, Pfannendörfer pa denimo Pfannendoerfer.

 

Pri pisanju besedila v nemškem jeziku, potrebujemo tudi znake, ki jih ne najdemo slovenski tipkovnici. Zapišemo jih na sledeči način:

ß dobimo z Alt Gr+ć
ü dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo u
ä dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo a
ö dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo o
za veliko črko Ü, Ö ali Ä pa na koncu pritisnemo veliko črko U, O ali A (držimo Shift)