Priimki germanskega izvora, ki vsebujejo nemške preglase oziroma umlaute, so zelo pogosti tudi pri nas. Takšnim črkam je v digitalni dobi težko slediti ali priklicati na zaslon, v elektronski komunikaciji pa lahko kaj hitro tvegamo, da se naslovniku črka ne bo pravilno izpisala ali bo sporočilo celo za vedno izgubljeno.  Slovenski pravopis veli, da v takšnih primerih črke ü, ö, ä in ß zamenjujemo z ue, oe, ae in ss. München, Köln, Händel, Gauß tako postanejo Muenchen, Koeln, Haendel, Gauss.  V primeru, ko nismo prepričani, ali bo priimek pravilno izpisan tudi na ekranu prejemnika sporočila, je umlaute najbolj priporočljivo zapisovati Celotna novicaPred začetkom antičnih civilizacij so ljudje s števili operirali zgolj na verbalni ravni, a kulturni napredek in razvoj trgovine sta hitro spodbudila zahteve po računanju davkov in podobnih dajatev. Problemi in vprašanja vseh bodočih civilizacij so bila, kako iznajti sistem predstavljanja števil, ki bi imel enako moč, kot števila sama. Najbolj razširjen številski sistem, ki ga uporabljamo tudi danes, sega v 5. stoletje v Indijo. A ne glede na to, da je njegov zapis števil splošno znan po vsem svetu, se njihovo poimenovanje od države do države razlikuje. Kaj so števniki?    Števniki so pregibne besede, s pomočjo katerih izražamo količino. Celotna novica  Čas obvladuje vse pore našega življenja, skušamo ga hraniti, ga pametno izkoristiti, si ga vzeti, ali ga kar tako prebiti. Čas zaceli tudi vse rane, lahko ga merimo, z njim določamo preteklost, sedanjost ter prihodnost. Pa vendar je vseskozi čutiti, da beži pred nami, da ga je nemogoče krotiti ter da ga nikdar ni zadosti. Vzemite si torej čas, saj za vas razkrivamo napotke o tem, kako pravilno zabeležiti delovnik.   Pravilno zapisovanje delovnega časa   Pisarna je odprta od 8. do 16. ure (delovni čas bi napačno zapisali, če bi uporabili besedo od ter enodelni stični pomišljaj, ki v Celotna novicaPrevajanje z naravnimi govorci odpira okno v svet   V času, ko zaradi globalizacije spremljamo bliskovito enotenje sveta, ki postaja nekakšna globalna vas, je hiter in zanesljiv pretok informacij bistvenega pomena. Vse večje veljave so zato deležni prevajalci, ki skrbijo za uspešno premagovanje jezikovnih ovir in s procesom prevajanja spodbujajo vsakodnevno svetovno komunikacijo. A s hitrostjo je pogojena tudi kakovost, zato še zdaleč ni nepomembno, kako boste nagovarjali ciljne javnosti. Sporočila, ki jih pošiljate v svet, sestavljajo vašo globalno sliko, na prejemnikih sporočil puščajo vtise, zato je njihovo prevajanje oziroma njihov natančen in brezhiben prenos v tuj jezik izrednega pomena.     Zakaj Celotna novicaPri izbiri prevajalskega ponudnika lahko na kakovost prevoda vpliva več parametrov, zato se je vselej potrebno vprašati, kaj želim z besedilom doseči in komu je le-to namenjeno. Ga bom uporabljal v interne namene, ali bom z njim v javnosti predstavljal sebe? Kakovost, hitrost in nizka cena so v prevajalskem poklicu težko združljivi elementi. Če želim hitro in poceni prevajanje, prevod navadno ne bo najboljši. V kolikor želim dober prevod in nizko ceno, ta ne bo hitro opravljen, če pa želim dober in hiter prevod, ta zagotovo ne bo poceni. Kako torej izbrati najprimernejšo storitev in kako ponudnika prevajalskih storitev? Kako Celotna novicaPri naročilu prevoda lahko naletimo na številna vprašanja prevajalca ali koordinatorja projektov, zato je priporočljivo, da za hitro, kakovostno in učinkovito prevajanje ponudimo čim več informacij, ki zadevajo naše besedilo, s katerimi lahko olajšamo prevajalčevo delo. Razumeti moramo, da želijo tudi sami kar najbolje spoznati namen besedila ter se s tem izogniti morebitnim nesporazumom. Tako lahko pri naročilu prevoda ponudimo spodnje informacije: V kateri državi bo prevod uporabljen?   Govorjenje in pisanje določenega jezika se lahko od države do države razlikuje, saj so jeziki močno kulturno pogojeni. Določeni izrazi so lahko specifični zgolj za določeno kulturno območje, četudi gre za rabo Celotna novica