Kako hitro lahko to prevedete?

Telefonski klic ob 10.23. Stranka sprašuje, ali lahko naredimo prevod pogodbe iz slovenskega v nemški jezik. Dokument obsega kakšnih 23 strani. Do kdaj? Če se da še danes do 14. ure. To je klasično vprašanje, ki nam ga vsakodnevno zastavljajo naročniki. Naš odgovor je, da lahko, a obstajajo določene omejitve.

In če vam mi zastavimo vprašanje, koliko časa ste porabili, da ste pripravili 23 strani zahtevnega pravnega besedila, kaj bo vaš odgovor? 1 uro? Morda 2? Ste dokument nemara pilili 14 dni, da ste z njim popolnoma zadovoljni?

Prevajanje je zahtevno umsko opravilo in dober prevajalec se besedilu posveti z vso pozornostjo in znanjem. Prevajalci se s časom običajno osredotočijo na prevajanje določenega tipa besedil – enim bolj ustrezajo pravna besedila, drugi obvladujejo finance, tretjim leži gradbeništvo, nekateri prevajajo zgolj besedila s farmacevtsko tematiko in tako naprej. Ko se prevajalec izpili, spozna svoje področje, usvoji potrebno terminologijo, skladenjske posebnosti in tako dalje, lahko izboljša tudi hitrost prevajanja, brez da bi na ta račun trpela kakovost prevoda. Po prevajalskih standardih lahko prevajalec na dan kakovostno prevede približno pet avtorskih strani besedila, kar je z drugimi besedami okoli 1.200 besed. Za prevod 23 strani pogodbe bi tako potreboval okoli pet dni. V primerih, ko je potrebno prevesti večjo količino besedila v zelo kratkem času, je besedilo potrebno razdeliti med več odličnih prevajalcev, končno besedilo pa je potrebno slogovno in terminološko uskladiti, a kljub vsemu se čudežev ne da delati.