Prevod Siemensove monografije
Siemens 125 let
 
Podjetje Siemens je v Srbiji prisotno že vse od leta 1887. V tem času je pomembno sooblikovalo vse pore tamkajšnjega človekovega vsakdana, saj njegova prisotnost ni le znatno pripomogla h gospodarski rasti države, marveč tudi pomembno vplivala na njen tehnološki in kulturni razvoj. Prva javna termoelektrarna v Užicu, prva avtomatska telefonska centrala s 1000 številkami v Novem Sadu, tramvaj v osrčju Beograda že leta 1923, ki je prebivalcem omogočal enostavnejši transport, ter razsvetljava beograjskega Narodnega gledališča tvorijo le peščico pomembnih tehnoloških izzivov, ki jih je Siemens v 125 letih obstoja v Srbiji uspel realizirati. 
 
Obletnico obstoja so pri Siemensu obeležili tudi z izdajo obsežne monografije “Korak pred časom – 125 let Siemensa v Srbiji”, ki na 240 straneh ponuja natančno analizo in vpogled v delovanje podjetja, ki je na srbskem območju preživelo nove državne tvorbe, svetovne in regijske vojne, globalne spremembe in nove politične ureditve, ter tako služi tudi kot pomemben zgodovinski dokument.
 
Večletni uspešni partnerski odnos nam je omogočil, da smo del tako obsežne zgodovine postali tudi mi. V prevajalskem podjetju Alkemist nas je namreč doletela čast, da omenjeno monografijo prenesemo v tuji jezik. Opravili smo del prevoda, kot tudi celotno lekturo v angleškem jeziku, dodeljena pa nam je bila tudi lektura celotne monografije v srbskem jeziku. 
 
Ob tej priložnosti se podjetju Siemens še enkrat zahvaljujemo za zaupanje.

Monografijo lahko v celoti prelistate tukaj.