Študenti prevajalstva na praktičnem usposabljanju
Alkemistovi prostori v junijskem času še posebej žarijo, saj so se nam pridružili študenti Filozofske fakultete v Ljubljani, ki na magistrski stopnji opravljajo študij prevajalstva. Na obveznem praktičnem usposabljanju skupaj z našim vodjem prevajalcev, Mihom Maranškom, spoznavajo delo prevajalca, specifičnost prevajalskega poklica, kot tudi prevajalska orodja, s katerimi se pri delu vsakodnevno srečujemo. Tekom priprave lastnih prevodov pridobivajo koristne nasvete, ki jim utegnejo služiti tudi v nadaljevanju študijske in poklicne poti.
 
O praktičnem izpopolnjevanju nam je več zaupal Miha Maranšek.
 

vodja prevajalcev

 
 
01. Mladim prevajalcem ste mentor že drugo leto zapovrstjo. Kakšna je vaša vloga?

V prevajalskem podjetju Alkemist se zavedamo, da je za mladega prevajalca po zaključku študija vstop na poklicno pot težak, zato skušamo mladim nadebudnim jezikoslovcem pri tovrstnem preskoku pomagati. Že v času študija jih seznanjamo s potekom dela ter jih nanj pripravljamo. Učimo jih dela s prevajalskimi orodji, ki so danes nepogrešljiv standard v prevajalskem poklicu, preizkušamo jih tudi v prevajanju besedil iz najrazličnejših področij, da lahko tudi sami odkrijejo, kaj jim najbolj leži, priučimo pa jih tudi načina iskanja informacij na spletu, kar lahko olajša in pohitri njihovo delo.

02. Zakaj so tovrstna praktična usposabljanja dobra? 

Koristna so zato, ker so usmerjena na praktično plat prevajalskega poklica, ki na fakulteti morda ni tako izpostavljena. Študenti se seznanijo z operativnostjo prevajalskega podjetja in iz prve roke spoznavajo vse njegove procese. Občutijo odgovornost, ki se prične s sprejemom besedila in nadaljuje s pripravo dovršenega prevoda v dogovorjenem roku.

03. Kaj lahko tovrstna izpopolnjevanja doprinesejo k študiju in kakšna znanja lahko mladi prevajalci na takšen način osvojijo?

 
Prevajalci tudi v praksi okusijo poklic in način dela, hkrati pa odnesejo nemalo koristnih napotkov in informacij, ki jih lahko s pridom izkoriščajo pri nadaljevanju svojega študija.