Jezik predstavlja značajno orodje pri ohranjanju kulturne identitete nekega naroda. Od rojstva, ko z njim prvič stopimo v stik, je jezik nepogrešljiv člen našega vsakdana. Tvori in oblikuje nas, omogoča nam nemoteno sporazumevanje ter nas spremlja vse življenje. Po zaslugi Organizacije Združenih narodov za izobraževanje znanost in kulturo, ki se zavzema za spodbujanje jezikovnih in kulturnih raznolikosti, večjezičnosti in edinstvenosti, 21. februarja slavimo mednarodni dan maternega jezika. Slednji ni nujno enak uradnemu jeziku neke države. Materni jezik je jezik, s katerim prvič pridemo v stik prek naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. V njem Celotna novica