Pripravljeno imate prevedeno besedilo, za katerega želite, da ga dodatno pregleda jezikovni strokovnjak. A še predno nalogo predate v izvedbo, morate pri sebi ugotoviti, kaj od jezikoslovca v prvi vrsti želite.  Naj pripravi primerjavo prevoda z njegovim izvirnikom ter se prepriča, da je pravod pravilen, ali naj v besedilu poišče morebitne slovnične in tipkarske napake?   Prvemu načinu vpogleda v besedilo pravimo pregled, drugemu pa lektoriranje.  Termina v praksi velikokrat zamenjujemo, zaradi česar lahko med naročnikom in izvajalcem prihaja do nesporazumov, zato je prav, da si ju podrobneje ogledamo.   Razlikovanje med obema procesoma je v osnovi povsem enostavno, zamislite si zgolj Celotna novica