Identitete podjetja ni povsem enostavno strniti v prepričljiv in razumljiv stavek, zato se je ob njegovi pripravi potrebno povprašati, zakaj ga sploh vključiti, kakšnemu namenu naj služi ter kaj želimo z njim doseči. Na podlagi odgovorov se lahko odločimo za izbiro ene izmed dveh vrst sloganov, ki jih poznamo danes, opisno ali abstraktno, z njo pa je povezano tudi samo prevajanje sloganov v primeru globalne naravnanosti. Kakor veli že ime, opisni slogani opisujejo produkt, ki ga podjetje proizvaja oziroma dejavnost, s katero se ukvarja. V prevajalski agenciji Alkemist ob imenu pogosto izpostavljamo pripis evropska prevajalska agencija, s čimer želimo podati Celotna novica