Pred začetkom antičnih civilizacij so ljudje s števili operirali zgolj na verbalni ravni, a kulturni napredek in razvoj trgovine sta hitro spodbudila zahteve po računanju davkov in podobnih dajatev. Problemi in vprašanja vseh bodočih civilizacij so bila, kako iznajti sistem predstavljanja števil, ki bi imel enako moč, kot števila sama. Najbolj razširjen številski sistem, ki ga uporabljamo tudi danes, sega v 5. stoletje v Indijo. A ne glede na to, da je njegov zapis števil splošno znan po vsem svetu, se njihovo poimenovanje od države do države razlikuje. Kaj so števniki?    Števniki so pregibne besede, s pomočjo katerih izražamo količino. Celotna novica