Današnji popraznični dan se je za vse Alkemiste pričel še posebej prijetno. Potem, ko smo si izmenjali nekaj velikonočnih pisank in prijaznih besed, se je pri nas ustavil tudi poštar in nam predal pismo deklice Zoje, devetletne osnovnošolke, ki je želela z nami deliti navdušenje nad tolmaškim poklicem. Poslala nam je govorni nastop, ki ga je pripravila pri pouku slovenščine. Zoji se za prijetno presenečenje najlepše zahvaljujemo!             Celotna novica Osvajanje mnoštva informacij, ki jih prek različnih kanalov vsakodnevno sprejemamo, bi ne bilo možno brez ustreznega kodiranja. Naj gre za razumevanje ustrezne terminologije ali preklapljanje v tuje jezike. Preplet kultur in jezikov je tudi v poslovnem svetu povečal potrebe po razumevanju, saj je ravno uspešna komunikacija ključni faktor napredka. Skupni globalni trg je spodbudil konkurenco in védenje izpostavil kot ključno človeško vrlino. Da pa lahko informacije na srečanju, kjer so prisotni raznoliki tuji jeziki, ustrezno prehajajo iz enega jezika v drugega, ključno vlogo odigra tolmač, ki podane vsebine ustno prevaja. Tudi organizacija kongresnih dogodkov je presegla samonamembnost. Udeležba delegatov, strokovnjakov Celotna novica   Četudi je od zadnje svetovne vojne preteklo že slabo stoletje, lahko njene posledice čutimo še danes. Grozodejstva, ki so so odvijala po vsem svetu, nam še danes lahko služijo v poduk, konec druge svetovne vojne pa je bil tudi čas, ko smo se bili primorani zazreti vase ter poskrbeti, da do podobnih anomalij ne bi več prihajalo. Del slednjega predstavlja tudi vrsta procesov, poznanih po sodbah najprepoznavnejšim predstavnikom Tretjega rajha, ki so se odvijali med leti 1945 in 1949 v nemškem mestu Nürnberg.  Nürnberški procesi niso bili pomembni zgolj zaradi prvega tovrstnega procesa v sodstvu, marveč so prevetrili tudi Celotna novica   Prevajalsko podjetje Alkemist velja za največjega ponudnika tolmaških storitev pri nas, saj letno pokrijemo približno 120 tolmaških dogodkov v Sloveniji. V tesnem sodelovanju z vsemi domačimi hotelskimi konferenčnimi dvoranami  kot edino prevajalsko podjetje pri nas, poleg zanesljivih ter strokovno odlično podkovanih tolmačev, posedujemo tudi ustrezno tolmaško opremo. Na ta način omogočamo celostno izvedbo tolmačenja oziroma organizacijo dogodka, kar ne pripomore zgolj k zniževanju stroškov, marveč tudi k zanesljivi, enoviti ter razbremenjujoči konferenčni izkušnji. O tem, kdo so tolmači, kako poteka njihovo delo ter prednostih, ki jih tolmačenje prinaša, odgovarja vodja tolmaškega oddelka pri prevajalskemu podjetju Alkemist, Igor Gorše. Igor Celotna novica