Projekta si ne moremo zamisliti brez projektne vodje, ki načrtuje in organizira delo ter bdi nad njegovo izvedbo. V grobem bi lahko dejali, da je naloga vodje projektov v predvidenem času in z dogovorjenimi sredstvi doseči zastavljene cilje projekta, tako kvalitativne kot kvantitativne. V prevajalski stroki lahko vodje projektov srečujemo v pisarnah ponudnikov prevajalskih storitev oziroma prevajalskih agencijah, kjer delujejo kot vezni člen med naročniki jezikovnih uslug ter prevajalskimi viri, denimo prevajalci, ki so lahko v agenciji zaposleni ali z njo zgolj sodelujejo. Ker je vodja projektov nenehno obkrožena z ljudmi, mora biti nekonfliktna, znati pa mora tudi miriti strasti, Celotna novica