Prevajanje marketinških besedil

Dobesedno prevajanje marketinških besedil brez upoštevanja pomenskih in kulturnih zakonitosti okolja, v katerem bodo slednja uporabljena, najverjetneje ne bodo toplo sprejeta ob vaši naslednji komunikacijski strategiji. Kreativna industrija svojo uspešnost meri v številu omreženih posameznikov, zato je pri nagovarjanju javnosti le tej potrebno zagotavljati besedilo v jeziku, ki ga razume in v katerem ga je pripravljena sprejeti.

Podjetja, ki javnosti nagovarjate v tujini, morate svoj komunikacijski pristop prilagoditi okolju, v katerem želite nastopiti. Najsi gre za spletno pojavnost, komunikacijo z interesnimi skupinami in skupnostmi, ali vsesplošno oglaševalsko akcijo. Odraz do jezika je prvi pokazatelj kvalitete vaših produktov in storitev, saj prek njega vstopate v odnose z najrazličnejšimi javnostmi. Da bi se pri tem izognili morebitnim nevšečnostim, v prevajalski agenciji Alkemist prevajanje marketinških besedil spremlja temeljita raziskava ciljnega tržišča ter jezikovna prilagoditev njegovim kulturnim značilnostim.

Prevajanje marketinških besedil v prevajalski agenciji Alkemist

V prevajalski agenciji Alkemist prevajanje marketinških ter drugih kreativnih besedil opravljajo jezikoslovci in kreativci, ki se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami iz dotičnega področja prevajanja, zato lahko zagon vašega novega produkta ali vsesplošno marketinško akcijo izvedemo v katerem koli tujem jeziku. Z vašo strategijo ter našimi bogatimi jezikovnimi izkušnjami poskrbimo za temeljit prenos sporočila.

V prevajalskem podjetju Alkemist prevajanje marketinških besedil lahko spremlja tudi ustrezna grafična podoba. V ta namen smo oblikovali skupino grafičnih strokovnjakov, ki vaš prevod ne glede na zahtevnost grafične podobe, oblikovno povsem prilagodimo izvirniku ali vam na vašo željo besedilo posebej oblikujemo s pomočjo tehnologije namiznega založništva (DTP) ter ga pripravimo na objavo. S tem se boste izognili morebitnim vsebinskim napakam, ki bi lahko pri oblikovnem urejanju besedila lahko nastopile zaradi nepoznavanja jezika.