Prevajanje portugalščine

Razlike med portugalščino, ki jo govorijo na Portugalskem in tisto, ki jo govorijo v Braziliji, lahko v grobem primerjamo med razlikami med britansko in ameriško angleščino. Četudi se nam razlike morda zdijo majhne, jih je, ko nastopi tolmačenje ali prevajanje portugalščine, tako iz praktičnih kot kulturnih razlogov priporočljivo upoštevati.

Razlike v besedišču in izgovorjavi

Tako kot britanski in ameriški angleščini tudi pri portugalščini največ razlik najdemo v besedišču, pravopisu ter pri izgovorjavi.

Čeprav sta obe obliki portugalščine medsebojno razumljivi, se izgovorjava besed lahko razlikuje. Kot primer lahko navedemo brazilsko portugalščino, ki je bolj poznana po odprti izgovorjavi samoglasnikov. Razlike je moč opaziti tudi v besedišču, katerih razlogi so tako kot pri španščini ali angleščini geografsko pogojeni. Tako portugalci ananas poimenujejo podobno kot večina evropskih narodov, torej ananas, dočim bomo ta okusni tropski sadež v Braziliji lahko našli pod imenom “abacaxi”. Za poimenovanju slednjega so imeli veliko vpliva ameriški staroselci oziroma njihovi regijski jeziki.

Razlike v črkovanju

Črkovalne razlike v obravnavanih državah lahko povežemo z načinom njihove izgovorjave. Obe državi sta se zavzeli, da bi vsaj na ravni črkovanja obe različici portugalščine povezali, tako je bil sprejet tudi pravopisni dogovor med portugalsko govorečimi državami v poizkusu, da bi črkovanje portugalščine poenotili na globalni ravni.

Brazilija je kot država, v kateri živi največ avtohtonih govorcev portugalščine, predlog sprejela januarja 2009. Nove reforme so zahtevače vključitev treh novih črk v abecedo ter izključitev tihih soglasnikov, tako da so besede črkovane bolj fonetično. Besedica za “odlično” se je iz “optimo” tako spremenila v “otimo”, izginili pa so tudi akcenti, s čimer so še bolj poenostavili črkovanje.

Razlike so pri prevajanju in tolmačenju še vedno ključnega pomena

Navkljub nedavnim reformam k poenotenju portugalščine morajo tako prevajalci kot tolmači še vedno razločevati med portugalsko in brazilsko portugalščino. Eden izmed pomembnih razlogov je tudi ta, da so reforme še vedno v prehodnem obdobju in niso v celoti sprejete.

Razlike v izgovorjavi ostajajo in bodo najverjetneje prisotne še dolgo, še posebej, ker so dialekti vezani na geografsko lego. Že samo znotraj Brazilije kot največje države Južne Amerike je moč našteti veliko geografskih narečij. Tako je pred naročilom prevajanja v portugalščino pametno preveriti. katero obliko jezika sploh potrebujem.