Prevajanje medicinskih besedil

Zanesljivo prevajamo tudi zahtevna medicinska besedila. Medicinska besedila predstavljajo za prevajalce največji izziv, saj sodijo med zahtevnejšo dokumentacijo, od katere so odvisna tudi človeška življenja. Prevajanje medicinskih besedil zato prepuščamo prevajalcem in strokovnjakom z odličnim poznavanjem strokovne terminologije.

Poleg znanja jezika in poznavanja terminologije, je za prevajanje medicinskih besedil pomembno tudi poznavanje zdravstva. Za ilustracijo, kako zahtevno je prevajanje medicinskih besedil, želimo narediti kratek preizkus. Spodaj se nahaja kratko besedilo v angleščini, preberite ga:

For each subject, baseline and follow-up MTR maps were placed in a common halfway-space. The resulting voxel-wise subtraction map was then enhanced via threshold-free cluster enhancement (TFCE) algorithm, and a significance threshold was determined based on subject-specific Monte Carlo simulation.

Kolikšni del besedila ste pravilno razumeli in ali bi znali obrazložiti, kaj je zapisano v kratkem odstavku? Verjamemo, da je vaše znanje angleščine dobro, a kljub temu smo prepričani, da besedila niste ustrezno razumeli, saj je razumevanje besedil s področja zdravstva zelo težavno. Zato v prevajalski agenciji Alkemist poskrbimo, da vaša medicinska besedila prevajajo izključno zelo sposobni prevajalci, ki poznajo medicinsko besedišče.

Za prevajanje medicinskih besedil različnih zahtevnosti povprašajte na info@alkemist.si ali brezplačni številki 080 777 777.