Taja Premk,
projektni koordinator

"Narava našega dela je projektna. Vsako vaše naročilo je naš projekt. Lotimo se tudi bolj kompleksnih projektov, ki zahtevajo sodelovanje celotnega kolektiva Alkemist. Tri takšne bi vam želeli podrobneje predstaviti. Vsak je zgodba zase. Zgodba o kakovostnem delu, obojestranskem zadovoljstvu in zaupanju."

Referenčni projekti

Zdravstveno varstvo otrok
Naročnik: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Na Brdu pri Kranju je potekala mednarodna konferenca z naslovom »Zdravstveno varstvo otrok«. Dogodek se je pričel z uvodnim nagovorom dr. Zdenke Čebašek Travnik, varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. Nasmešek na obrazih slušateljev. Vsi razumejo govor.

Ali se sprašujete, kako je to izvedljivo? Naročnik je zagotovil simultani prevod dogodka v tri jezike. Simultano tolmačenje je potekalo v prevajalskih kabinah, slušatelji so prevod poslušali s pomočjo slušalk in prenosnih sprejemnikov. Posamezno jezikovno kombinacijo sta prevajala po dva tolmača, ki sta se po prevajalskih standardih izmenjevala na vsakih 15 do 20 minut. Tehnično osebje prevajalskega podjetja Alkemist je dvorano ozvočilo in opremilo z najsodobnejšo tehnično opremo za simultano tolmačenje, pri čemer dosegamo visoke standarde in zahteve Evropske Skupnosti. Zvočno nepropustne kabine za prevajalce proizvajalca Audipack so izdelane v skladu s standardom ISO 4043. Poskrbljeno je bilo za to, da so slušatelji slišali Alkemistove prevajalce iz treh prevajalskih kabin izključno po slušalkah, v ustrezni jezikovni kombinaciji.

Prostor dogodka smo oskrbeli z ozvočenjem in mikrofoni, tehnično osebje je skozi vso srečanje skrbelo za nemoten potek tolmačenja. Projekt smo izvedli s šestimi tolmači za slovensko-angleško, angleško-hrvaško in slovensko-hrvaško jezikovno kombinacijo. Tolmačenje je potekalo dva dni. Besede govorcev so našle pravi pomen v prevodu tolmačev in – kar je najpomembnejše – v razumevanju do slušateljev.

Evropska mesta 2008
Naročnik: Dnevnik, d. d.

V času slovenskega predsedovanja EU je Dnevnik pripravil prilogo »Evropska mesta 2008«, ki smo jo Alkemisti prevedli v angleščino, nemščino in francoščino. Priloga je izšla v 85.000 izvodih in je bila izročena vsem predsednikom vlad ter drugim funkcionarjem EU. Veseli smo, da so prav nam zaupali takšno odgovorno delo.

Priloga je bila izdana pred srečanjem županov vseh prestolnic EU, ki je potekalo v Ljubljani med 8. in 9. majem 2008. Dnevnikovi novinarji so na 94 straneh bralcu opisali utrip glavnih mest, gospodarskih, demografskih in geografskih lastnosti držav ter intervjuje z župani prestolnic. Opis popotovanja skozi evropska mesta ni dosegel zgolj slovenskih bralcev, temveč tudi najpomembnejše državnike in veleposlanike držav članic EU.

Povabilo k sodelovanju pri tako obsežnem projektu za nas predstavlja veliko čast in je pomenilo velik izziv.

Katalog orodij
Naročnik: Merkur, d. d.

Za zvestega partnerja Merkur vsako leto v več jezikov prevajamo izjemno obsežen katalog kakovostnih orodij. Katalog obsega 1.500 drobno tiskanih strani.

Pri izvajanju projekta zadostimo zahtevam naročnika: prevod mora biti opravljen hitro in v točno določenih rokih; biti mora terminološko ustrezen; prevaja se v .xml-datoteke, ki morajo obvezno ohraniti oblikovno strukturo zaradi avtomatskega procesiranja; obvezno je prevajanje s prevajalskim orodjem Trados; delo poteka po posebej prilagojenem tehnološkem procesu vodenja projekta.

Projekt nam predstavlja velik izziv, ki ga uspešno opravljamo že tretje leto.

Obsežni katalog prevajamo v slovenski in hrvaški jezik. V ta namen je zbrana ekipa najizkušenejših prevajalcev in lektorjev, ki delajo v skupini s skupnimi terminološkimi bazami, projekt pa vodi posebej za to usposobljen vodja projektov.