Strokovnost prevajalske agencije

Z desetletnimi prevajalskimi izkušnjami iz najrazličnejših strokovnih, finančnih, marketinških, leposlovnih in drugih področij, je prevajalska agencija Alkemist prerasla v pomembnega jezikovnega partnerja mnogim domačim in tujim podjetjem. Vse od nastanka si prizadevamo zagotavljati kakovostne prevode v dogovorjenem roku. Posebnost prevajalske agencije Alkemist je, da sodelujemo s široko mrežo izkušenih prevajalcev v 81 državah sveta, ki lahko poskrbijo za vsak prevajalski projekt.

Vaše prevode vselej prilagodimo namenu, kot tudi okolju, v katerem bodo uporabljeni. Glede na specifičnost vašega projekta venomer priskrbimo ustreznega prevajalca, ki izvira iz ciljnega okolja ter podrobno pozna njegove značilnosti. V kolikor želite v besedilo vključiti specifične termine, ki poosebljajo komunikacijo vašega podjetja, vodje projektov prevajalske agencije Alkemist z vami pripravijo terminološki slovar, ki služi kot temelj za prevajanje vseh nadaljnjih besedil.

Prevajalski poklic temelji na zaupanju in soodvisnosti. Prevajalci, lektorji in koordinatorji projektov morajo poznati naročnikove potrebe ter jih v prevajalskem procesu upoštevati, slednji pa mora za omogočitev vrhunske priprave prevoda zagotoviti kakovosten izvirnik, na katerem prevod temelji. Prevajanje tako lahko razumemo kot dvostranski proces, v katerega sta vključena naročnik in prevajalska agencija.
 

Alkemist – kakovostna prevajalska agencija

Glavna prednost prevajalske agencije Alkemist se kaže v razmerju med visoko kakovostjo in odzivnostjo pri nudenju prevajalskih storitev ter ugodno ceno. Alkemistovi prevajalci s svojimi dolgoletnimi izkušnjami jamčijo za kakovost pripravljenega prevoda v katero koli strokovno področje. Tako vselej izpolnimo zadane naloge ne glede na zahtevnost priprave prevoda, pri tem pa upoštevamo dogovorjene roke. Ob tem se prevajalska agencija Alkemist po načelu poslovne etike zavezuje k varovanju zasebnih podatkov ter k zagotavljanju zasebnosti.
 

Prevajanje – proces trikratnega pregleda

Besedilo, ki ga pošljemo v prevajanje pred oddajo vselej trikrat pregledamo. Kot prvi za pregled poskrbi prevajalec, ki je prevod pripravil, sledi mu lektor, ki je naravni govorec ciljnega jezika ter prevod slovnično izpili ter kulturno prilagodi, kot zadnji člen verige pa nastopi še redaktor prevajalske agencije Alkemist, ki preveri stopnjo kakovosti pripravljenega prevoda ter njegovo ujemanje z izvirnikom.
 
Prevajalska agencija Alkemist nudi prevajanje široke palete svetovnih jezikov. Kot zanesljiv jezikovni ponudnik vam tako lahko ponudimo celostne prevajalske storitve v 110 jezikov in to na enem mestu. V kolikor želite vaš novi izdelek predstaviti na tujem tržišču, poslati uradni dokument v tujo državo ali nagovoriti tuje govorečega poslovnega partnerja, se obrnite na kontaktno številko prevajalske agencije Alkemist ter prevajanje prepustite strokovnjakom.