Katere standarde za zagotavljanje kakovosti upoštevamo?

Katere standarde za zagotavljanje kakovosti upoštevamo?

 1. Načelo štirih oči
  Vsak prevod najprej pripravi specializiran poklicni prevajalec, nato pa ga pregleda še vodja kakovosti.

 2. Načelo naravnega govorca
  Besedilo v svoj materni jezik najprej prevede prevajalec, naravni govorec ciljnega jezika pa nato opravi še lekturo.

 3. Načelo strokovnosti
  Vsako besedilo je skrbno dodeljeno prevajalcu in lektorju, ki sta strokovnjaka za izbrano področje.
  Med pripravo prevoda se prevajalci in lektorji dodatno posvetujejo s strokovnjaki z izbranega področja (tehniki, pravniki, bankirji, zdravniki ipd.).