Mednarodni dan materinščine
Materni ali prvi jezik je jezik, s katerim prvič pridemo v stik prek naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Za otrokov govorni razvoj je zelo pomembna že zgodnja interakcija z odraslo osebo, saj se ljudje veliko prej kot uporabljati, naučimo govor razumeti. Materni jezik se od uradnega razlikuje po tem, da v njem ne poteka nujno tudi pisno ali govorno sporazumevanje na področjih javnega življenja neke države.
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je slovenščina materni jezik 87,7 % prebivalcem Slovenije, madžarščina 0,4 %, italijanščina pa 0,2 % prebivalcem Slovenije. 140.000 priseljencev iz nekdanje Jugoslavije kot materni jezik priznava druge slovanske jezike, denimo hrvaščino in srbščino.
 
21. februar velja za mednarodni dan maternega jezika, ki ga vsako leto praznujemo z namenom spodbujanja jezikovnih in kulturnih raznolikosti ter večjezičnosti. Razglasila ga je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco, in sicer v spomin na padle bengalske protestnike, ki so leta 1952 zahtevali razglasitev bengalščine za enega izmed dveh nacionalnih pakistanskih jezikov. 
 
Vodilo letošnjega dneva materinščine je dostopnost knjig in digitalnih vsebin v različnih jezikih.