Prevajanje uradnih dokumentov

Vsi uradni dokumenti, ki jih želimo uporabljati na uradih po svetu, zahtevajo ustrezno prevajanje sodno zapriseženega tolmača, ki z vezavo, žigom ter podpisano izjavo potrdi istovetnost pripravljenega prevoda ter ga s tem sodno overi. V prevajalskem podjetju Alkemist vam s pomočjo izkušenih sodno zapriseženih tolmačev omogočimo prevajanje uradnih dokumentov vseh vrst.

Kateri dokumenti potrebujejo sodno overjen prevod?

Najpogosteje boste morali sodno overiti dokumente osebne narave: spričevala, druga dokazila o izobrazbi, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalnem prebivališču, rojstni listi, potrdila o zakonskem stanu, policijski zapisniki, potni listi, izpisi iz sodnega registra, pooblastila ipd.

Kaj je sodni prevod uradnih besedil in kako poteka prevajanje uradnih dokumentov?

Sodni prevod predstavlja posebno vrsto prevoda, kjer sodni tolmač prevedenemu besedilu doda uradno veljavnost, s čimer ga lahko pričnemo uporabljati kot uradni dokumentSodni prevod je v vseh primerih zvezan z izvirnikom, najsi bo to originalnim izvodom dokumenta, notarsko overjeno kopijo originala ali navadno kopijo originalnega dokumenta. Vezavi s posebno vrvico sodni tolmač doda še svojo izjavo ter žig.

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je strokovnjak, ki je opravil izpit za sodnega tolmača pri Ministrstvu za pravosodje, kjer se tudi zapisan v evidenca tolmačev. Tolmač je vedno zaprisežen za eno ali več jezikovnih kombinacij.V Sloveniji  nimamo na voljo sodnih tolmačev za vse jezikovne kombinacije, zato vam v prevajalski agenciji Alkemist omogočamo sodne prevode v ciljni jezik preko drugega jezika. V primeru, ko potrebujete prevajanje uradnih dokumentov iz švedščine v slovenščino, za to jezikovno kombinacijo pa ni sodno zapriseženega tolmača, za vas naredimo dva prevoda: sprva iz švedščine v angleščino, nato pa še iz angleščine v slovenščino.