Daša Bačič,
projektni koordinator

"Skrbimo, da ne izdamo vašega zaupanja, z vašimi dokumenti ravnamo previdno, sodno overjene prevode vam dostavimo hitro in brez dodatnih administrativnih zapletov."

Sodni prevodi

Sodni prevodi (pravimo jim tudi uradni prevodi) so posebna vrsta prevodov, ki jih opravljajo le sodni prevajalci. To so jezikoslovci, ki so opravil izpit za sodnega tolmača ter tolmačenje ene ali več jezikovnih kombinacij zaprisegli pri Ministrstvu za pravosodje. Sodni prevodi, ki jih pripravijo sodno zapriseženi tolmači, so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite na uradih doma in po svetu.

Sodno overjeni prevod sodni prevajalec (sodno zapriseženi prevajalec) vedno žigosa in z vrvico zveže z izvirnikom, overjeno kopijo ali navadno kopijo. Uradni prevajalec (oz. sodni prevajalec) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Sodni prevodi veljajo za uradni dokument.

Sodno prevajanje boste največkrat potrebovali za naslednje vrste dokumentov:

 • sodni prevod spričevala,
 • sodni prevod rojstnega lista,
 • sodni prevod potrdila o nekaznovanosti,
 • sodni prevod policijskega zapisnika,
 • sodni prevod potrdila o zakonskem stanu,
 • sodni prevod zdravniškega izvida,
 • sodni prevod pogodbe,
 • sodni prevod certifikata,
 • sodni prevod izpisa iz registra,
 • sodni prevod pooblastila,
 • sodni prevod potnega lista,
 • sodni prevod diplome …

 

Naši sodni tolmači za vas prevedejo in sodno overijo tudi vse druge vrste uradnih dokumentov.

Za prevajanje in  vprašanja o sodno overjenih prevodih in sodnih tolmačenjih ter naročila teh storitev pokličite Alkemistove vodje projektov na brezplačno telefonsko številko 080 777 777 ali jim pišite na info@alkemist.si.