Prevod besedila

Prevajanje je izredno zahtevna strokovna prvina, ki zadeva prenos pomenov iz izvirnega v ciljni jezik, pri čemer od prevajalca zahteva odlično poznavanje področja prevajanja, kot tudi primerno usposobljenost in izobrazbo. Med seboj ločimo dve prevajalski vrsti, in sicer pisno in ustno prevajanje. Slednje ima za izhodišče govor in mu s strokovnim izrazom pravimo tolmačenje, kadar pa prevajanje razumemo kot prevod besedila ali katerega koli drugega pisnega dokumenta, govorimo o pisnem prevajanju. Prevajanje lahko tako kot obrtno dejavnost, ki sledi določenim vzorcem in normativom, teži k slovnični in jezikovni brezhibnosti ter od prevajalca zahteva usklajenost z izvirnikom, razumemo tudi kot umetnost, ki prevajalcu dopušča poseganje v prevod besedila. Prevajane tako ne predstavlja zgolj golega prenosa besed iz enega jezika v drugi jezik, marveč je vselej tudi kulturno pogojeno ter podvrženo prenašanju idej in pomenov v povsem novo jezikovno okolje.

  

Prevajanje in prevajalska agencija Alkemist

 
Prevajalska agencija Alkemist je že deseto leto zakladnica prevajalskih in tolmaških uslug. Alkemist s svojimi visoko usposobljenimi projektnimi vodjami deluje na treh evropskih tržiščih ter vsakodnevno skrbi za brezhibno prevajanje v 110 svetovnih jezikov. S pisarnami v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu pravnim in fizičnim osebam, podjetjem in državnim organom vsak trenutek zagotavljamo vrhunske prevajalske storitve, kot so prevod besedila, lektoriranje, sodno, simultano in konsekutivno tolmačenje.
 
 
Prevajalska agencija Alkemist slovi po svoji izkušeni in široki mreži prevajalcev iz celega sveta, ki so v vsakem trenutku pripravljeni na še tako zahteven prevajalski izziv. Naše izredno jezikovno znanje vam želimo nuditi vsak trenutek, zato smo razvili program večstopenjskega preverjanja kakovosti, ki ga mora uspešno opraviti vsak jezikoslovec, ki se želi pridružiti naši ekipi. Tako jamčimo za odličnost prevoda ne glede na želeno jezikovno kombinacijo. Prevajalska agencija Alkemist, vaš jezikovni partner v 21. stoletju.
 
 

Prevod besedila z naravnimi govorci

 
Ljudje se vse od rojstva najpogosteje učimo jezika staršev ali skrbnikov, maternega jezika, s katerim prvič pridemo v stik in jezika, v katerem se najbolje izražamo. Prevajalci, ki skrbijo za prevod besedila ali drugih pisnih dokumentov v tuj jezik, so se drugega jezika priučili, zato ne poznajo vseh jezikovnih značilnosti okolja, v katerem se bo prevod uporabljal. Prevajalska agencija Alkemist zato v prevajanje vključuje t.i. naravne govorce, ki izvirajo iz ciljnega okolja in skrbijo za popolno lokalicazijo vašega besedila. Naravni govorci so veliko bolj dovzetni za podrobnosti in specifičnosti v besedilu, prilagodijo slog in dodajo primerne reke in rečenice. Poskrbijo za izognitev morebitnim nevšečnostim pri prevodu ter omogočijo brezhiben prevod besedila.