Znakovno tolmačenje

Prevajalska agencija Alkemist se pri svoji ponudbi ni omejila le na prevajanje iz enega govorjenega ali pisanega jezika v drugega, temveč svojim naročnikom nudi tudi tako imenovano znakovno tolmačenje. Gre za prevajanje oziroma tolmačenje govorjene besede v znakovni jezik gluhonemih. Ker smo končno prispeli do točke, ko se lahko ljudje z različnimi posebnimi potrebami relativno dobro vključujejo v vsakdanje poslovno in politično življenje, se pogosto zgodi, da je znakovno tolmačenje stalna praksa na različnih srečanjih. Tolmač slišane besede sproti pretvarja v znakovni jezik, ki je razumljiv gluhi ali naglušni osebi.

 

Pravica do znakovnega tolmačenja

 

Pravice gluhonemih oseb so v Sloveniji že dlje časa jasno opredeljene v Zakonu o uporabo slovenskega znakovnega jezika. Zakon kot gluho osebo okarakterizira tistega, ki je popolnoma brez sluha oziroma ki znakovni jezik uporablja kot svoj naravni jezik zaradi otežkočenega sporazumevanja. Znakovno tolmačenje je po zakonu temeljna pravica vseh gluhih oseb, saj imajo kot vsi ostali državljani Republike Slovenije pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Prevajalska agencija Alkemist vam ponuja možnost, da je na vaših srečanjih ali sestankih prisoten tudi tolmač za znakovni jezik, ki bo sproti prevajal govorjene besede tudi vašim sodelavcem oziroma vsem prisotnim udeležencem konference, ki slabo ali ne slišijo.
 

Tolmač za znakovno tolmačenje

 

Zakon natančno določa, kdo je lahko tolmač za znakovni jezik oziroma znakovno tolmačenje slovenskega jezika. Takšen naziv lahko uporabljajo le tiste osebe, ki imajo za to pridobljen zahtevan certifikat. Gre za nacionalno poklicno kvalifikacijo, s katero po zaključku izobraževanja kandidat pridobi naziv tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika. S takšnim certifikatom se lahko vpiše v register tolmačev za znakovni jezik in opravlja znakovno tolmačenje kot certificiran tolmač. Naša prevajalska agencija za omenjeno storitev ponuja le tolmače, ki imajo pridobljen takšen certifikat, tako kot pri drugih tolmačih oziroma prevajalcih pa tudi zanje velja, da imajo ustrezne delovne izkušnje in so tudi osebnostno primerni za tovrstno tolmačenje.
 
 Za informacije in naročilo nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 777 777 ali  nam vaše želje sporočite na info@alkemist.si. Vodje projektov vam bodo v nekaj minutah pripravile neobvezujočo informativno ponudbo s posebnimi ugodnostmi.