Evropski sklad za regionalni razvoj

Prevajanje uradnih dokumentov

Vsi uradni dokumenti, ki jih želimo uporabljati na uradih po svetu, zahtevajo ustrezno prevajanje sodno zapriseženega tolmača, ki z vezavo, žigom in podpisano izjavo potrdi istovetnost pripravljenega prevoda ter ga s tem sodno overi. V prevajalskem podjetju Alkemist vam s pomočjo izkušenih sodno zapriseženih tolmačev omogočimo prevajanje uradnih dokumentov vseh vrst.

Kateri dokumenti potrebujejo sodno overjen prevod?

Najpogosteje boste morali sodno overiti dokumente osebne narave: spričevala, druga dokazila o izobrazbi, oporoko, sodbe, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalnem prebivališču, rojstni list, potrdilo o zakonskem stanu, policijske zapisnike, potni list, izpise iz sodnega registra, pooblastila ipd.
Kaj je sodni prevod uradnih besedil in kako poteka prevajanje uradnih dokumentov?

Sodni prevod predstavlja posebno vrsto prevoda, kjer sodni tolmač prevedenemu besedilu doda uradno veljavnost, zaradi česar ga lahko začnemo uporabljati kot uradni dokument. Sodni prevod je v vseh primerih zvezan z izvirnikom – naj bo to originalni izvod dokumenta, notarsko overjena kopija originala ali navadna kopija originalnega dokumenta. Vezavi s posebno vrvico sodni tolmač doda še svojo izjavo in žig.

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je strokovnjak, ki je opravil izpit za sodnega tolmača pri Ministrstvu za pravosodje, kjer je tudi zapisan v evidenci tolmačev. Tolmač je vedno zaprisežen za eno ali več jezikovnih kombinacij. V Sloveniji nimamo na voljo sodnih tolmačev za vse jezikovne kombinacije, zato vam v prevajalski agenciji Alkemist omogočamo sodne prevode v ciljni jezik prek drugega jezika. Če potrebujete prevajanje uradnih dokumentov iz švedščine v slovenščino, za to jezikovno kombinacijo pa ni sodno zapriseženega tolmača, za vas naredimo dva prevoda: najprej iz švedščine v angleščino, nato pa še iz angleščine v slovenščino.

Prevajanje uradnih dokumentov

Potrebujete hiter prevod?

Na drugi strani te spletne strani že čakajo prevajalci in le minutka je potrebna, da jih spravite v pogon!

Potrebujete zahtevnejšo storitev?

Če so želje glede na količino ali vsebino prevodov zahtevnejše, nas kontaktirajte, da se pogovorimo.

Pokličite na 080 777 777
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.