Evropski sklad za regionalni razvoj

Govorci zvenijo tako dobro, kot so prepričljivi njihovi tolmači

Alkemist • 11.10.2019
Govorci zvenijo tako dobro, kot so prepričljivi njihovi tolmači
Prevajalsko podjetje Alkemist velja za največjega ponudnika tolmaških storitev pri nas, saj letno pokrijemo približno 120 tolmaških dogodkov v Sloveniji. V tesnem sodelovanju z vsemi domačimi hotelskimi konferenčnimi dvoranami kot edino prevajalsko podjetje pri nas, poleg zanesljivih ter strokovno odlično podkovanih tolmačev, posedujemo tudi ustrezno tolmaško opremo. Na ta način omogočamo celostno izvedbo tolmačenja oziroma organizacijo dogodka, kar pripomore ne le k zniževanju stroškov, temveč tudi k zanesljivi, enoviti in razbremenjujoči konferenčni izkušnji. O tem, kdo so tolmači, kako poteka njihovo delo in katere prednosti prinaša tolmačenje, odgovarja vodja tolmaškega oddelka pri prevajalskemu podjetju Alkemist, Igor Gorše.

Igor Gorše, vodja tolmačev

01. Kako poteka delo tolmača in za kaj vse mora tolmač skrbeti? 

Delo tolmača je izredno zahtevna in odgovorna naloga. Pred samim prevzemom dela mora tolmač ugotoviti, ali mu obravnavana tematika odgovarja, torej ali je na dotičnem področju dovolj strokovno podkovan. Nato sledi priprava na dogodek, ko tolmač preuči razpoložljivo gradivo, si pripravi besedišče in morebitne komentarje. Sama izvedba tolmačenja lahko poteka na več načinov in je odvisna od namena dogodka ali prireditve. Tako je tolmačenje lahko konsekutivno, pri katerem tolmač govorca prevaja šele, ko je ta prenehal govoriti, dialoško oziroma povezovalno ter simultano. Za slednje je značilno, da prevajanje poteka v zvočno izoliranih prevajalskih kabinah, tolmač pa vsebino med slušatelje posreduje po brezžičnih slušalkah. Pred začetkom dogodka je zaželeno, da se tolmač hitro posvetuje z govorcem o njegovem načinu govora in o morebitnih nejasnostih, saj je tolmačeva naloga poskrbeti, da je govornik za udeležence pomensko razumljiv.

02. Zakaj izbrati tolmača? 

Tolmača je modro izbrati pri vsakem pomembnem dogodku, ki združuje udeležence iz različno govorečih predelov sveta, ter jim na takšen način zagotavljati prevod.

03. Na kakšen način svojim naročnikom zagotavljate vrhunskost tolmačenja/izpeljave dogodka? 

Kakovost tolmačenja je odvisna od izbire ustrezno podkovanih tolmačev ter njihove pripravljenosti, od tehnične izvedbe in od odličnega sodelovanja med vsemi akterji v procesu tolmačenja. Tu se pokaže primernost uporabljene tehnične opreme, saj si brez nje tolmačenja ni mogoče predstavljati. Za uspešno izveden dogodek sta tako potrebna brezhibna izvedba s strani tolmačev in tehnične podpore ter brezhibno delovanje tehnične opreme, kar pri Alkemistu zagotavljamo z vrhunskimi tolmači, tehničnim osebjem in najsodobnejšo tehniko, ki je trenutno razpoložljiva.

04. Kdaj izbrati simultano tolmačenje in kdaj konsekutivno? 

Simultano tolmačenje se uporablja na vseh obsežnih in s podatki nasičenih dogodkih, kjer si ne moremo privoščiti časovnega pribitka, ki nastane pri konsekutivnem tolmačenju. Pri slednjem tolmač tolmači vsako poved posebej in jo takoj za govorcem poda občinstvu. To pomeni, da je pri konsekutivnem tolmačenju potrebno za prevod določene povedi bistveno več časa kot pri simultanem tolmačenju, pri katerem par tolmačev v kabini hkrati posluša in tolmači publiki, ki prek sprejemnikov in slušalk posluša “sinhronizacijo” govorca. Ker je simultano tolmačenje za tolmače precej zahtevno, sta pri Alkemistu za tolmačenje posamezne jezikovne kombinacije na voljo vedno dva tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta na vsakih 15 do 20 minut.

05. Kaj odlikuje vrhunskega tolmača? 

Vrhunskega tolmača poleg “kilometrine” odlikujejo zanesljivost, prilagodljivost ter želja po vrhunski izvedbi dogodka v sodelovanju z vsemi akterji, torej s celotnim timom, ki tolmačenje pripravljajo. Tako tudi izobraževanje tolmačev v prevajalskem podjetju Alkemist poteka v tesnem sodelovanju z izkušenimi tolmači, saj želimo svojega “mladega” tolmača čim bolje pripraviti na njegovo delo. Težimo k temu, da ga čim večkrat posadimo v prevajalsko kabino k izkušenim tolmačem, da jih lahko na tak način spremlja pri delu in se kasneje z njimi tudi pogovori. 

06. Kako se Alkemistovi tolmači pripravljajo na zadane naloge? 

Naši tolmači se morajo na vsako nalogo ustrezno pripraviti in preučiti besedišče ter razpoložljivo gradivo. V primeru zahtevnejših tolmaških projektov se Alkemistovi tolmači še natančneje posvetijo terminologiji, temi ter izrazoslovju določenega podjetja oziroma skupine. V omenjenih situacijah predlagamo tudi sestanek govorcev in naših tolmačev, na katerem se skupaj pripravimo na dogodek.

07. Kakšno vlogo igra pri tolmaških projektih tehnologija? 

Če govorimo o projektih, kjer je potrebno simultano tolmačenje, se sam način dela ni veliko spremenil, največja sprememba je prehod z analognega prenosa signala na digitalnega, kar izboljša zvok na sprejemnikih v rokah poslušalcev oz. udeležencev.

08. Katere so prednosti posedovanja lastne opreme?  

Največja prednost posedovanja lastne opreme je v prvi vrsti razbremenitev naročnika, saj poskrbimo za celotno izvedbo tolmačenja, kar pomeni angažiranje in pripravo tolmačev, tehnično pripravo prostora in izvedbo dogodka. Le tako lahko ponudimo storitev “na ključ” in naročnika znatneje razbremenimo ter mu ponudimo vrhunsko in cenovno ugodno izvedbo. S tem se lahko popolnoma posveti svojemu projektu in z njim povezanimi številnimi obveznostmi.

09. Koliko tolmaških projektov letno pokrije Alkemist? 

Alkemist letno pokrije okoli 120 tolmaških projektov.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.