Evropski sklad za regionalni razvoj

Kako naročiti prevod?

Alkemist • 08.10.2019
Kako naročiti prevod?
Prevajalski projekti so si med seboj zelo različni, zato je ob vsaki nalogi ključen vnaprejšnji dogovor med naročnikom in izvajalcem. Naročnik mora izraziti zahteve, ki jih je treba upoštevati med procesom prevajanja, saj se na takšen način lahko izognemo poznejšim nezadovoljstvom. Da bi se na naročilo prevoda kar najbolje pripravili ter da bo končni prevod najboljši, je treba slediti določenim napotkom.

KAKO BOSTE DOSTAVILI GRADIVO?

Najboljši rezultat prevoda lahko zagotovimo, kadar je izvirno gradivo jasno in lektorirano. Če je le mogoče, gradivo posredujte v elektronski obliki (e-pošta, zunanji nosilci). Pošljite samo dokumente, ki so namenjeni prevajanju. V primeru, da pošiljate še dodatno gradivo, ki je prevajalcu lahko v pomoč, to jasno označite. Pošljite celoten “paket” naenkrat – navodila, izvirnik v elektronski ali papirnati obliki, dodatno gradivo, seznam posebnih izrazov in podatke o kontaktni osebi. Pomembno je, da v pisni obliki jasno in nedvoumno izrazite svoja pričakovanja, zahteve in navodila. 

Med postopkom prevajanja se prevajalcu lahko pojavijo vprašanja v zvezi z gradivom. Poskušajte zagotoviti čim več dodatnih informacij.

ANALIZIRAJTE GRADIVO ZA PREVOD
 
Preden gradivo posredujete v prevod, ga skrbno preglejte in poiščite besede in besedne zveze, kjer predvidevate, da bo imel prevajalec težave pri izboru besed, kot so npr. narečne besede, strokovni pogovorni izrazi, kratice. Prepričajte se, da je besedilo kar najbolj jasno, po potrebi pa ga zaupajte v strokovno lekturo.

Včasih se zgodi, da nimate vpliva na vsebino gradiva. V takem primeru se morate zavedati, da bo prevod tako dober kot izvirnik, kar je posebej značilno za tehnična besedila. Če je izvirnik kompleksen in slabo napisan, bo to odražal tudi prevod. Prevajalec bo seveda poskušal narediti prevod kar najbolj pregleden in berljiv.

POSREDUJTE NAVODILA IN DODATNO GRADIVO

Vprašajte, kakšno dodatno gradivo lahko pomaga pri prevajanju in približa prevod vašim željam (npr. opisi podobnih izdelkov, interni slovarji, letna poročila, brošure). Če seznama posebnih izrazov nimate, si vzemite čas in ga oblikujte – za začetek kratkega – z izrazi, kraticami in besednimi zvezami, ki so specifične za vaše podjetje in stroko.

DOLOČITEV ROKA PREVODA

Načrtujte projekt prevajanja tako, da prevajalci ne bodo pod časovnim pritiskom. Tako kot izvirni dokument tudi prevod potrebuje določen čas ‘zorenja’. Hitrost in kratek rok oddaje vplivata na kakovost samega prevoda.

PREVERITE PREVOD

Posredujte prevod svojemu sodelavcu (najbolje v državo, ki ji je prevod namenjen). V kolikor boste besedilo spreminjali, nam ga pošljite v ponovni pregled oz. v vednost.

Gradivo za prevod posredujete po številnih urah raziskav in razprav. Prevajalci niso del tega procesa. Ponudite jim priložnost, da se seznanijo z vami in vašim podjetjem.

Za spoznavanje je potreben čas. Eden ali dva začetna projekta za zagon dolgoročnega sodelovanja sta dobra naložba.

SPREMEMBA PRVOTNEGA NAMENA PREVODA 

Prevajalec prevaja z mislimi na ciljno skupino. Spremembo namena prevoda sporočite čim prej. Potrebni bodo popravki besedila.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.