Evropski sklad za regionalni razvoj

Kdo je projektni vodja?

Alkemist • 12.09.2019
Kdo je projektni vodja?
Projekta si ne moremo zamisliti brez projektne vodje, ki načrtuje in organizira delo ter bdi nad njegovo izvedbo. V grobem bi lahko dejali, da je naloga vodje projektov v predvidenem času in z dogovorjenimi sredstvi doseči zastavljene cilje projekta, tako kvalitativne kot kvantitativne. V prevajalski stroki lahko vodje projektov srečujemo v pisarnah ponudnikov prevajalskih storitev oziroma v prevajalskih agencijah, v katerih delujejo kot vezni člen med naročniki jezikovnih uslug ter prevajalskimi viri, denimo prevajalci, ki so lahko v agenciji zaposleni ali z njo zgolj sodelujejo. Ker je vodja projektov nenehno obkrožena z ljudmi, mora biti nekonfliktna, znati pa mora tudi miriti strasti, ko pride do nenadejanih sprememb v izvedbi načrta.

V prevajalski agenciji Alkemist se držimo pravila, da mora biti vsako pripravljeno delo prevajalca dodatno pregledano s strani še enega jezikoslovca. Tako se lahko projektni vodja znajde v žarišču različnih mnenj o ustreznosti rabe določenih terminov, ki jih mora uspešno navigirati. Vsi vemo, da prevajalstvo ni eksaktna veda in meritve uspešnosti opravljenega dela ne moremo vnaprej določati, saj so odvisne od različnih dejavnikov in so pogosto tudi povsem osebne narave. Tako so lahko tudi napake, ki se pojavljajo v prevodih, odvisne od različnih dejavnikov. Eden takšnih je nedvomno človeški faktor, ki ga je moč zajeziti z večkratnimi pregledi tekom procesa prevajanja, a je tudi za to potreben čas. Naloga vodje projektov je tako glede na obseg besedila in njegovo zahtevnost oceniti, kolikšen bo predvideni rok priprave prevoda, ter se roka nato držati. Pri tem mora upoštevati vse procese, skozi katere gre besedilo, preden ga naročnik prejme v roke. Kakovost je lahko odvisna tudi od tega, ali ima prevajalec na voljo kakšne referenčne materiale, morebitne terminološke slovarje, včasih pa je nezadovoljstvo s prevodom lahko posledica precej osebne, denimo slogovne narave.

Ker je delo projektnega vodje v prevajalski stroki izredno specifično, saj mora oseba, ki opravlja delo, poleg vodstvenih sposobnosti odlično obvladati tudi jezike, saj lahko le tako pri pregledovanju ugotavlja možnost pojava nenadejanih napak. V primeru, da ciljnega jezika, v katerega je bilo besedilo prevedeno, ne govori, mora za pomoč pri razreševanju napak povprašati še tretjo osebo ter tako v ospredje postaviti kakovost.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.