Evropski sklad za regionalni razvoj

Tolmačenje v kongresnem turizmu

Alkemist • 16.09.2019
Tolmačenje v kongresnem turizmu
Osvajanje mnoštva informacij, ki jih prek različnih kanalov vsakodnevno sprejemamo, bi ne bilo možno brez ustreznega kodiranja. Naj gre za razumevanje ustrezne terminologije ali preklapljanje v tuje jezike. Preplet kultur in jezikov je tudi v poslovnem svetu povečal potrebe po razumevanju, saj je ravno uspešna komunikacija ključni faktor napredka. Skupni globalni trg je spodbudil konkurenco in védenje izpostavil kot ključno človeško vrlino. Da pa lahko informacije na srečanju, kjer so prisotni raznoliki tuji jeziki, ustrezno prehajajo iz enega jezika v drugega, ključno vlogo odigra tolmač, ki podane vsebine ustno prevaja.

Tudi organizacija kongresnih dogodkov je presegla samonamembnost. Udeležba delegatov, strokovnjakov ter obiskovalcev z vsega sveta je ne samo pripomogla k turističnemu razvoju regij, marveč tudi povečala potrebe po nemotenem sporazumevanju. Danes je treba skrbno proučiti profil obiskovalcev, jim prilagoditi program, nuditi pestro izvenkongresno dejavnost ter ne nazadnje tudi kakovostne vsebine. V informacijski dobi je naložba v znanje poglavitnega pomena, zato je za vse udeležence ključno, da ga ustrezno procesirajo v jeziku, ki ga najbolje razumejo.

Na mednarodnih kongresih je v ta namen treba udeležencem omogočiti kakovostno tolmačenje v njim razumljive jezike. Da bi se izognili morebitnim časovnim zamikom, je za tolmačenje v kongresnem turizmu najprimernejša izbira simultanega tolmačenja. S pomočjo visokokakovostne tolmaške opreme omogočite vsakemu slušatelju, ki prevod potrebuje, nemoteno spremljanje vsebin v času predavanja. Udeleženci konference vsebine prejemajo prek brezžičnih slušalk, tolmač, ki v tem primeru sedi v prevajalski kabini, pa mu jih posreduje prek mikrofona. Za nemoteni potek tolmačenja mora biti tolmač tudi primerno seznanjen z rokovanjem tolmaške opreme, saj potek dogodka ne sme biti odvisen od tolmača.

Od tolmača se poleg artikuliranosti ter tehnične dovršenosti zahtevata tudi seznanitev z vsebinami posameznih predavanj ter osvajanje strokovnih izrazov, saj jih zgolj na tak način lahko ustrezno tolmači. V primeru zahtevnejših nalog se je treba nujno sestati tudi z govorci in organizatorji ter se skupaj pripraviti na dogodek. Ključno je, da se kongresni dogodek ne prilagaja tolmaču. Le-ta mora potekati nemoteno ter zagotavljati kakovost tudi vsem obiskovalcem, ki prevodov ne potrebujejo.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.