Evropski sklad za regionalni razvoj

Zakaj so cene za prevajanje besedil lahko različne?

Alkemist • 01.09.2019
Zakaj so cene za prevajanje besedil lahko različne?
Pri povpraševanju o ceni priprave prevodov se lahko hitro srečamo z raznolikimi in pestrimi ponudbami. Prevajanje besedil ali dokumentov se od agencije do agencije razlikuje, zato se je pomembno predhodno pozanimati, kaj vam za vrednost prevoda le-ta nudi, vsekakor pa morate tudi sami v prvi vrsti vedeti, kaj od prevoda sploh pričakujete. Ga torej potrebujete za neformalno korespondenco ali nemara tisk? Včasih na ceno prevoda lahko vpliva tudi sama narava besedila, zanemariti pa ne smemo niti jezikovne kombinacije oziroma jezika, v katerega želite besedilo prevesti.

Tako smo v prevajalski agenciji Alkemist zbrali nekaj pomembnih faktorjev, ki vplivajo na ceno prevajalskega projekta. Strnemo jih lahko v pet poglavitnih točk:

1. Obsežnost dokumenta

Najprej si oglejmo, kako v prevajalskem poklicu vrednotimo storitev. V Sloveniji se je uveljavila praksa, da se cena prevoda obračunava na prevedeno avtorsko stran, ki šteje 1500 znakov brez presledkov. Obsežnejši je dokument, višja bo torej končna cena prevoda. Toda pozor, pri obsežnejših dokumentih, kjer je strošek prevajanja višji, prevajalske agencije naročniku običajno ponudijo količinski popust. Opozoriti velja tudi na dejstvo, da se pri prenosu besedila v ciljni jezik lahko poveča ali zmanjša sama količina besedila, kar lahko vpliva na končno ceno opravljene storitve.

2. Raba prevajalskih orodij

Prevajanje besedil danes v večini primerov poteka s pomočjo naprednih prevajalskih orodij. Za ključni dve veljata pomnilnik prevodov (TM – Translation Memory) ter računalniško podprto prevajanje (CAT – Computer-Assisted Translation). Pri prvem gre za shranjevanje zbirke prevedenih besedil oziroma njegovih enot, ki se v arhivu pojavijo tako v izvirnem kot ciljnem jeziku ter se ob morebitnih ponovitvah ali ujemanjih v drugih besedilih ponudijo za ponovno uporabo. Na ta način je moč povečati prevajalčevo produktivnost, saj s široko bazo določenih segmentov v besedilu ni treba vnovič prevajati. Orodja za računalniško podprto prevajanje, kot sta Trados ali MemoQ, so sposobna zaznavati ponovitve, ponuditi prevedene rešitve ter s tem tudi znižati stroške prevajanja. Če boste svoje besedilo v prevajanje zaupali agenciji, ki tovrstnih orodij ne uporablja, lahko pričakujete višji strošek ter daljši rok izvedbe.

3. Vključitev dodatnih storitev (lektoriranje, korektura, glosar, oblikovanje)

Nekateri ponudniki prevajalskih storitev v ceno prevoda že vključijo dodatne storitve, denimo pregledovanje dokumentov, pripravo jezikovnega slovarja ali oblikovanje. Nekateri storitve ponudijo kot možnost dodatnega naročila, drugi dodatnih ugodnosti sploh ne omogočajo. Zato je vselej priporočljivo pri agenciji preveriti, kaj vam ob naročilu prevoda zagotavljajo. Bo vaše besedilo pregledalo več jezikovnih strokovnjakov ter tako izničilo možnost napak ali pa bo prevajanje, urejanje in lekturo opravila ena sama oseba? Vam bo agencija dodelila osebo, ki bo skrbno nadzorovala potek dela ter vam dostavila prevod v dogovorjenem roku, ali boste prepuščeni sebi?

4. Ciljni jezik

Jezikovna kombinacija in izbira prevajalca sta dva najpomembnejša vidika, ki vplivata na končno ceno prevoda. V primeru, da prevajalska agencija sodeluje s prevajalci, ki so hkrati tudi naravni govorci jezika, v katerega prevajajo, se slednje lahko odraža tudi pri ceni. S tem pa vam je omogočena višja kakovost priprave prevoda, saj bodo upoštevane tudi specifike in kulturne raznolikosti ciljnega okolja.

Včasih je za določene jezikovne kombinacije, še posebej pri sodnih prevodih, težko ali povsem nemogoče najti primernega prevajalca, zato je treba v proces vključiti tudi tretji jezik, prek katerega se prevaja. Slednje se prav gotovo lahko odraža tudi v ceni.

5. Kakovost

Na ceno končnega prevoda vplivata tudi zagotavljanje kakovosti ter spopadanje z raznolikimi izzivi. Cena lahko naraste s specifičnostjo in zahtevnostjo besedila, urgentnimi roki, vključevanjem dodatnih strokovnjakov ipd. Najpomembnejše je, da prevajalske agencije nosijo veliko odgovornost, zato je zelo pomembno, da odgovorno tudi ravnajo.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.