Evropski sklad za regionalni razvoj

Kreativno prevajanje

Alkemist • 20.09.2019
Kreativno prevajanje
Prevajalci se na svoji prevajalski poti najpogosteje odločijo za specializacijo. Posedujejo lahko znanja z različnih strokovnih področij, za katera se najbolj zanimajo, prav tako so lahko zanje posebej kvalificirani. Sodni tolmači morajo denimo za opravljanje svojega dela opraviti ustrezne strokovne izpite in zapriseči na ministrstvu za pravosodje. Nasprotno se nekateri prevajalci veliko bolje znajdejo v kreativni industriji in kreativnem izražanju. S svojim bogatim besednjakom tako skrbijo za prevajanje marketinških, oglaševalskih ter drugih medijskih in promocijskih tekstov. Kreativno poseganje v besedilo oziroma kreativno prevajanje ne zahteva zgolj običajnega prenosa pomenov, značilnega za osnovna prevajalska dela, marveč tudi konceptov, kar pogosto rezultira v povsem prilagojenem in zato predrugačenem prevodu v ciljnem jeziku.

Kreativno prevajanje je prav posebna prvina, ki ima veliko skupnega tako s prevajanjem kot pisanjem besedil, njegov namen pa je ciljnim javnostim predstaviti idejo, izdelek ali storitev v sozvočju z njihovim kulturnim ozadjem. Medtem ko je naloga tekstopisca pripraviti slogan, ki bo odzvanjal v ušesih ciljnih javnosti, jih uspešno nagovoril, v njih vzbudil čustva in prebudil zanimanje, je naloga kreativnega prevajalca idejo ponesti v svet, jo prilagoditi različnim kulturnim okoljem in upoštevati njihove zakonitosti. Zato je še posebej pomembno tesno sodelovanje z naročnikom, ki lahko pojasni bistvo delovanja podjetja ter tako spodbudi prevajalčev kreativni proces.

Morda se je ob tem upravičeno vprašati, zakaj bi podjetje sploh seglo po kreativnem prevajanju. Ali ni enostavneje najeti skupine tekstopiscev v ciljnem okolju ter naloge oblikovanja slogana preprosto prepustiti njim? Razlog morda tiči v tem, da veliko podjetij slogane dojema zelo osebno. Želijo jih ohraniti, saj se skladajo z njihovo identiteto. Uspešen prenos tako zahteva nekoga, ki odlično obvlada tako izvirni kot ciljni jezik. Ugotoviti mora, zakaj sporočilo odlično deluje v nekem jeziku ter ustvariti primerljivo skovanko tudi v drugem. Namen kreativnega poseganja v prevajanje zato ni prenašanje besedila iz izvirnika v ciljni jezik na enak način. Velikokrat je slednje tudi povsem nemogoče. Cilj kreativnega prevajanja je doseči isti učinek in reakcijo izvirnika, besedilo ali slogan lokalizirati. Slovnična skladnost je pri tem ključna, saj v tovrstnih besedilih ni prostora za napake, saj lahko slednje povzročijo veliko poslovno škodo ter omajejo ugled. Zato je še posebej pomembno tovrstna besedila dodeliti prevajalcu, ki prevaja v svoj materni jezik. A tudi obvladanje jezika in njegovo temeljito dojemanje prevajalca še ne naredita kreativnega. Za slednje se morajo prevajalci ponašati tudi s specifičnimi spretnostmi. Imeti morajo izpiljen slog, znati pa se morajo postaviti tudi v vlogo naročnika in njihovo idejo ponesti v svet.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.