Evropski sklad za regionalni razvoj

Kvalitetno prevajanje zahteva svoj čas

Alkemist • 06.10.2019
Kvalitetno prevajanje zahteva svoj čas
Kvalitetno prevajanje jezikov je izredno zahtevno opravilo, saj od prevajalca zahteva strokovnost, jasnost ter seznanjenost z obravnavanim področjem, za katero prevaja. Tako kot pri pripravi dokumentov, pisanju knjig in drugih besedil vselej težimo k popolnosti ter premislimo vsak uporabljen termin, tudi njihovo kvalitetno prevajanje z namenom doseganja občinstev v tujini zahteva svoj čas.

Tako kot pisci besedil, tudi prevajalci vsakodnevno operirajo z jezikom ter iščejo najprimernejše izraze, ki pomagajo ideje preslikati v ciljni jezik. Od njih se pričakuje prenos pomenov ter prilagoditev prevedenega besedila kulturnim značilnostim okolja, v katerem se bo prevod uporabljal. Odgovornost, ki jo kakovostno prevajanje prinaša, prevajalcem omogoča na dan prevesti zgolj omejeno količino znakov, zato je za pripravo prevoda najprimerneje predvideti toliko časa, kolikor ste ga namenili pripravi izvirnika. Izkušen prevajalec lahko na dan prevede med 2100 in 2500 besed, a je tudi to število precej pogojeno s težavnostjo in strokovnostjo izvirnega besedila. Pred naročilom prevoda si zastavite časovni okvir, ko želite prevod prejeti, pri tem pa upoštevajte dolžino svojega dokumenta. Stopnja kakovosti priprave prevoda je pogosto pogojena prav s časom, ki ga prevajanju namenite.

Kvalitetno prevajanje in tehnologija

Pa vendar, ker svet v današnjem času deluje kot globalna vas, v kateri vsakodnevno potuje mnoštvo informacij, je tudi prevajalstvo moralo stopiti v korak s časom ter se spremembam prilagoditi. Za pohitritev prevajalskih procesov si zato prevajalci pomagajo z orodji za prevajanje, kakršni sta denimo Trados in MemoQ, za obsežnejše prevode s kratkim rokom izvedbe pa se oblikuje posebna skupina prevajalcev, ki pod nadzorom koordinatorja izvršuje prevajalski projekt. Ker se tovrstni prevodi zaradi vključenosti različnih posameznikov lahko srečajo s slogovno raznolikostjo, jih je ob zaključku prevajalske naloge treba uskladiti.

Kot smo videli, je kvalitetno prevajanje knjig in ostalih dokumentov lahko odvisno od različnih dejavnikov, največ pa lahko z ustreznim planiranjem in kvalitetno pripravo izvirnika storimo sami.
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.

Pridružite se vodilnim podjetjem, ki že redno prejemajo naše novosti.

Odjavite se lahko kadar koli, in sicer prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila.


Avtor
Alkemist
Alkemist
Prijavite se in bodite obveščeni o vseh novostih.
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.